Tel : 087-778-9260

มีงานเชื่อมเลเซอร์ครั้งใดให้นึกถึงเรา เชื่อมเร็วเชื่อมไวไว้ใจซันเลเซอร์

 
WELCOME TO SUN LASER Engineering

SUN LASER เราดำเนินธุรกิจบบริการรับเชื่อมงานที่มีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตกร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและ ทางบริษัทเรามีความหลากหลายและแตกต่างในแต่ละด้านของงาน อุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ เพื่อรองรับให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทเพื่อเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ เรามีรถรับส่งชิ้นงาน หรือแม่พิมพ์เพื่อให้งานของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุด ประเมินราคาก่อนทำการเชื่อมงานได้ และมั่นใจได้ว่าเราได้เสนอราคาที่ดีที่สุดกับคุณลูกค้าทุกท่าน

  • รับเชื่อมเลเซอร์ ชลบุรี อมตะนคร
  • เชื่อมรอยแตก รอยร้าว ชลบุรี อมตะนคร
  • บริการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมแม่พิมพ์/ซ่อมโมลด์ ชลบุรี อมตะนคร
  • รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ ชลบุรี อมตะนคร
     

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”
 

 ผลงานที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัน เลเซอร์ เอ็นจิเนียริ่ง